Tomáš Havelka     tel. 777 760 580     tom@tomhavelka.cz

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správcem Vašich dat je

Tomáš Havelka, Tyršova 202, 28002 Kolín, IČ:12181111

Pokud potřebujete informace na téma ochrany vašich údajů, napište mi na tom@tomhavelka.cz.

Vaše údaje zpracovávám pouze za účelem kontaktování vás (pokud vyplníte kontaktní formulář), plnění smluvních a zákonných povinností. Zpracovávám především tyto informace: jméno, příjmení, email a telefonní číslo.

Kromě registračního a kontaktního formuláře můj web nesbírá žádné osobní údaje.

Zpracování provádím převážně já, některá data však předávám dalším příjemcům z řad orgánů veřejné moci, jak mi ukládá zákon. Dále mohou být údaje zpřístupněny zejména zpracovatelům a příjemcům, kteří mi poskytují serverové nebo cloudové IT služby.

Vaše údaje zpracovávám jen po nezbytně nutnou dobu, případně po dobu uloženou zákonem. Jakmile neexistuje účel pro další zpracování, osobní údaje dále nezpracovávám.

A ještě pár formalit na závěr:

Vaše práva podle GDPR:
- Právo na přístup k osobním údajům
- Právo na opravu, omezení zpracování nebo výmaz osobních údaji
- Právo vznést námitku proti zpracování
- Právo na přenositelnost údajů
- Právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném rozhodnutí
- Právo získat informace o porušení zabezpečení vašich osobních údajů

Právo podat stížnost u dozorového úřadu
Pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracováváme neoprávněně, máte právo podat
stížnost u dozorového úřadu. Dozorovým úřadem v ČR je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 25. května 2018.

Děkuji za Váš čas, který jste věnovali přečtení těchto Zásad ochrany osobních údajů.

 

Tomáš Havelka