Tomáš Havelka     tel. 777 760 580     tom@tomhavelka.cz

NASTAVENÍ  VALIDACE  E-MAILOVÉ  KORESPONDENCE

6.ledna 2019

Toto velmi aktuální téma se týká nás všech, kdo používáme e-mailový účet na vlastní doméně, např. já a můj e-mail tom@tomhavelka.cz. Pokud máte freemail, za zavináčem je třeba @gmail.com nebo @seznam.cz, máte nastavení v rámci poskytovatele a nic dalšího už nezmůžete.

Jestliže máte freemail, doporučuji vám mě kontaktovat, můžeme probrat výhody a nevýhody služby zdarma, jakou freemail bezpochyby je.

V jiném případě máte registrovanou doménu a u poskytovatele zřízený hostingový účet. V rámci nabízených služeb můžete využívat i e-mailový účet s libovolným počtem uživatelských účtů. Pravidla pro vaši e-mailovou korespondenci se řídí mimo jiné i nastavením parametrů v DNS záznamech na hostingu vaší domény.

 Vaši důvěryhodnost a tím i doručitelnost e-mailů příjemcům ovlivňují parametry:

SPF - Sender Policy Framework je e-mailový validační systém sloužící jako obrana proti SPAMu, jeho princip spočívá v tom, že ověřuje IP adresu odesílatele, SPF umožňuje administrátorům určit, které servery mohou odesílat poštu z dané domény

DKIM - DomainKeys Identified Mail (v překladu e-mail podepsaný doménovým klíčem) je v informatice nástroj umožňující elektronicky podepsat hlavičky odcházejících e-mailů, DKIM takto umožňuje, aby příjemce mohl zjistit, zda e-mail skutečně pochází ze zdroje, který je uveden jako adresa odesílatele

DMARC - Domain-based Message Authentication, Reporting and Conformance je systém pro validaci e-mailových zpráv, který umožňuje detekovat a předcházet podvrženým e-mailům (například s falešným odesílatelem)

Zdá se to určitě na první pohled složité. Zřejmě to tak skutečně i je, ovšem správné nastavení parametrů v DNS vaší domény tak složité není.

A ještě jednodušší je ověření vašeho nastavení. Můžete využít online nástroj Googlu na adrese pod tlačítkem

Zadejte vaši doménu bez www a stiskněte "SPUSTIT  KONTROLU". Pokud je vše správně, ukáže se vám

V případě, že některý parametr chybí nebo je nastaven špatně, uvidíte výsledek jako na příkladu velké pražské nemocnice, kde je špatných nastavení víc, některá mohou velmi výrazně ovlivňovat datový provoz

Elegantním řešením, jak mít správně nastaveny DNS záznamy, je využití nástroje od společnosti Google G Suite, komplexního balíku aplikací pro jednotlivce a pro efektivní bezpečné řízení malých, středních i velkých společností.

Jsem zapáleným nadšencem pro aplikace od Googlu již přes deset let. Pokud cítíte, že vaše online prostředí potřebujete modernizovat, kontaktujte mě, společně probereme vaše možnosti.